Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Bakteriene sitter på et eget filter som nå skal testes ut på flyplassen. På sikt kan det også brukes i byområder. Der kan filteret fange opp miljøgifter, forurensning og kanskje også mikroplast.

Fra SINTEF

Fiskerne er mindre syke enn befolkningen for øvrig, men mange plages med muskel- og skjelettplager på grunn av tunge tak på jobben.

Fra SINTEF

Roboten kan oppdage mikroskopiske feil som vi mennesker ikke kan se selv.

Fra SINTEF

Det miljøvennlige stoffet kan sørge for mindre klimautslipp fra båten – både i luft og vann.

Fra SINTEF

Chatbots er dataprogrammer som etterligner menneskelig kommunikasjon. Disse robotene kan fungere både som kundebehandlere, psykologer og venner.