Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

For å hindre at lakselusa sprer seg, kan havbruksnæringen ta i bruk lukkede merder. Men slike konstruksjoner må tåle enorme naturkrefter.

Fra SINTEF

En app på telefonen kan minne barnet på aktiviteter og gjøremål. Men selv om noen likte løsningen, syntes andre at den ble irriterende. – Det som kan fungere bra for ett barn, fungerer ikke nødvendigvis bra for et annet, påpeker forsker.

Fra SINTEF

Konstruksjonen av vindmøllen er laget av betong, men skal allikevel flyte på havet. Nå har teknologien blitt testet under ekstreme forhold.

Fra SINTEF

Enkelte typer eldre vedovner brenner renere enn man skulle tro, forutsatt at du bruker dem riktig. Dette overrasker ekspertene.

Fra SINTEF

I fjor fisket vi 400 000 tonn norsk torsk. En femtedel av dette enorme volumet utgjør torskehoder.