Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

– Det gjør inntrykk å se at ekstremværet og oversvømmelsene som kommer av klimaendringer, fører til så stor skade og ødeleggelser, sier norsk havrettsforsker på omvisning i New York.

En mørk sone av is på Grønland har stor innvirkning på smeltingen av det enorme isdekket. En ny studie viser at alger på isen, støv og sot er hovedårsaken.

Til sammen kan vi redde et landområde på størrelse med Kina dersom vi erstatter deler av kjøttproduksjonen vår med mat fra havet.

– Sverige bør se til den norske reindriftsloven, anbefaler forsker. Den svenske reindriftsloven er nemlig ikke tilpasset den samiske siida-tradisjonen, men tar utgangspunkt i kooperativdrift inspirert av gamle Sovjetunionen.

Vannprøver viste spor etter 13 ulike haiarter utenfor Ny-Caledonia. Forskerne trodde noen av artene var utryddet.