Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Ei ny avhandling viser korleis elektronisk dansemusikk gir intense opplevingar av velvære, anten du dansar med andre eller sit stille og aleine.

Foreldre ble sendt på et todagers matlagingskurs. Forskerne undersøkte dermed hvilke helseeffekter maten hadde hos barna.

– Det voksne ofte tolker som støy og uro, er barnas måte å kommunisere på, mener forsker, som vil avvikle pedagogiske tiltak.

Bakgrunn:

Kirkereformatoren, forkynneren og handelsmannen Hans Nielsen Hauge var mer gammeldags enn det som tidligere er kommet fram. Men han var også langt mer moderne.

Torskebestandene i sørlandsfjordene er sårbare for overfiske. Derfor bør fritidsfiskere begrense seg, mener forsker.