Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Fortsatt røyker 2500 i svangerskapet. Dette gir opptil tre ganger så stor risiko for å få barn som veier for lite.

Når robotar kan etterlikne følelsar, blir det lettare for menneske og maskin å samarbeide. Men det kan også endre korleis vi kommuniserer med andre menneske.

Disse barna har oftere søvnproblemer gjennom oppveksten, sammenlignet med barn født til termin.

De fattigste familiene har ikke råd til å oppsøke sykehus med sine nyfødte barn, før det er for sent. Gratis helsehjelp er løsningen, mener forsker.

Arkeologiske funn i Kenya avslører tydelige tegn på at mennesker drev med handel for over 300 000 siden.