Samarbeidspartner

Nord universitet

Etter en gjennomgang av mer enn hundre års medieomtale av sørsamer i trønderske aviser er inntrykket at de ble fremstilt med respekt og forståelse, ifølge forsker.

– Det å få elevane til å bli motiverte og svoltne på å lære blir berre viktigare og viktigare, men å ha ein engasjert lærar er ikkje nok i seg sjølv, seier forskar.

Utseendet til silda endrer seg jo saltere vannet er. Det er fiskens naturlige tilpasning til omgivelsene.

Mens forskningen så langt har pekt på problemene med en slik diagnose, viser nyere forskning at folk med ADHD kan være svært gode på entreprenørskap og innovasjon.

Han er mikroskopisk, har gule flekkar og ein struktur som er skorpeaktig med små vorter. Hels på skorpelaven Cliostomum piceicola.