Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Ikke uventet fant forskerne at mangel på språkkunnskaper har konsekvenser for pensjonistenes integrering i Spania. Men gjør det noe?

Under tellekanten:

Merete Vadla Madland er sjef for et samarbeid mellom et par hundre forskere, ett universitet, to forskningsinstitusjoner og 11 industripartnere. 

– Då får bedrifta eller organisasjonen moglegheit til å handtere det innomhus, noko som alle tener på, seier forskar.

Terping og jamleg trening er nøkkelen til god hjarte- og lungeredning. Ei fersk masteroppgåve viser korleis den livsviktige treninga kan bli meir engasjerande og betre. 

I 1976, nesten 12 400 år etter dens død, dukket skjelettet av isbjørnen opp under et kjellergulv på Judaberg på Finnøy.