Samarbeidspartner

Vestlandsforsking

Ekspressbåten mellom Sogndal og Bergen står for eit samla drivstoffbruk på nivå med 181 bensinbilar. I jakta på grønare reiser til sjøs har særleg hydrogen peika seg ut.

– Mange har eit kjærleiksforhold til bilen, og få er klare for skilsmissa som må til, seier forskar. Han meiner privatbilen har få år igjen.

Skal Norge nå klimamåla i Paris-avtalen, må styresmaktene pålegge folk forbrukskutt. Det viser forsking frå Bergen og tre andre byar.

Ingen har oversikt over dei små og mellomstore giftlagera som finst i alle norske kommunar. Med meir nedbør, flaum og skred fryktar forskarar at gifta blir spreidd ut i naturen.

Nettverk som arbeider for nyskaping kan gi bedrifter og næringar eit løft. Ny forsking viser kva som kan få slike nettverk til å lykkast.