Jord og skog

Fra NIBIO

Derfor kan den heller ikke fases helt ut, ifølge forskere.

Fra NIBIO
Bakgrunn:

De nordnorske plantene er bedre til å lese høsttegnene og forbereder seg tidligere til vinteren enn de som er utviklet i sør.

Nei, sukkerindustrien stod ikke bak oppfatningen om at fett er farlig, skriver to forskere i tidsskriftet Science.

Forskeren forteller:

Jordmikrobers evne til å puste lystgass avhenger av pH-verdien i jorda.