I en av studiene til Fahsing viser han at ferskinger fra Politihøgskolen var langt bedre til å se mulige etterforskingsscenarier enn erfarne norske drapsetterforskere.

Politihøgskolens formidlingspris til Ivar Fahsing

Fahsing får pris for å ha bidratt med anerkjent forskning og formidling som påvirker kvaliteten og effektiviteten i etterforskning av straffesaker, og som kan styrke rettsikkerheten og forebygge justisfeil, ifølge juryens begrunnelse.

8.6 2018 10:39

Formidlingsprisen 2018 tildeles politioverbetjent og førsteamanuensis Ivar André Fahsing. Det ble kunngjort på Politihøgskolens forskningsseminar torsdag.

Forebygge justisfeil

Fahsing har bidratt med anerkjent forskning og formidling som påvirker kvaliteten og effektiviteten i etterforskning av straffesaker, og som kan styrke rettsikkerheten og forebygge justisfeil, sa juryformann Tor Tanke Holm i sin begrunnelse.

Dette har han formidlet i et stort antall publikasjoner og med en sterk og tydelig stemme. 

Hans fokus på kvalitet i etterforskning styrker både utdanningene og den praktiske utøvelse av etterforskningsarbeidet. Fahsings bidrag har satt tydelige spor både nasjonalt og internasjonalt, ifølge juryen.

Briter og ferske politimenn bedre etterforskere 

I en av studiene Fahsing utførte, viste han at ferskinger fra Politihøgskolen var langt bedre til å se mulige etterforskingsscenarier enn erfarne norske drapsetterforskere. 

Her ga han fiktive oppgaver til både norske og engelske etterforskere, og de britiske gjorde det dobbelt så bra som de norske.

Hans formidling av forskningen har også bidratt til å styrke Politihøgskolens omdømme som utdannings- og forskningsinstitusjon, konkluderer juryen.

Formidlingsprisen ved Politihøgskolen deles ut til personer som har formidlet politiforskning eller juridisk forskning på en fremragende måte. Den skal inspirere til formidling av politiforskning.

I år har juryen vurdert syv nominerte kandidater.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Kriteriene for formidlingsprisen

Politihøgskolen har som mål å være en tydelig og aktiv kunnskapsformidler til politiet/justissektoren og akademia. Ny kunnskap skal brukes til å utvikle norsk politi, samt i en opplyst og faktabasert samfunnsdebatt.

For å stimulere fagpersonalet til å ta aktivt del i denne oppgaven, er det opprettet en formidlingspris.

Formidlingsprisen deles ut til fagpersoner eller faggrupper som har formidlet fagkunnskap på en fremragende måte. Prisen skal være en påskjønnelse som stimulerer til økt innsats og gir inspirasjon til fagmiljøene ved høgskolen.

Prisen kan enten gis for vitenskapelig publisering som bidrar til å utvikle høgskolens fagmiljø og/eller
for fremragende formidling av fagkunnskap til politietaten og samfunnet for øvrig

Det vil i begge tilfeller bli lagt vekt på formidling knyttet til høgskolens strategiske mål.

Annonse

Annonse