Kjernefysikk

Arbeidet med å bygge nøytrinodetektoren DUNE er i gang på bunnen av en amerikansk gruve, og en europeisk prototype er snart klar til å teste teknologien.

Spør en forsker:

Vi bor i et univers med massevis av materie og stort sett ikke noe antimaterie. To lesere vil vite hva antimaterie egentlig er for noe.

faktasjekk

Det er helt feil at hovedårsaken til at enkelte fuglebestander har falt er telekommunikasjon og radarer, skriver Faktisk.no.

Her får du en gjennomgang av de sterkeste argumentene for og mot kjernekraft.

En feil på en ventil ved atomreaktoren i Halden fører til at reaktoren ikke starter opp som planlagt neste uke. Ventilfeilen utgjør ingen fare.