Kjønn og samfunn

Sju av ti gjesteforelesere ved amerikanske toppuniversiteter er menn.

#metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering i arbeidslivet er et omfattende samfunnsproblem. Nå vil forskere flytte fokus fra pikante historier til konstruktiv debatt og mer kunnskap om seksualitet og makt.

Professoren ble avskjediget fra Universitetet i Stavanger. Nå klager han til Kunnskapsdepartementet.