Nytt fra akademia

Hvilken ideologi representerer fengselsbygg?

11.4 2018 15:12

1280px-oslo_fengsel1.jpg

Forskere tar for seg fengselsarkitektur i en ny bok fra KRUS.

Hva er fengselsarkitektur og hvordan kan den studeres? Hvilke ideologier og ideer kommer til uttrykk i fengsler til ulike tider og på ulike steder? Hva betyr bevegelser i fengselslandskap? Hva er utside og innside av et fengsel? Hva har et lunsjbord å gjøre med fengselsarkitektur?

Dette er noen sentrale spørsmål i tekstene i den nye antologien Prison architecture and humans. Boken er et resultat av samarbeid mellom arkitekter og forskere i Italia, Norge og Sverige.

Den tilbyr nye tilnærminger til fengselsdesign, fengselsartefakter, fengselshverdagsliv og innesperrede kropper.

Hele boken ligger åpent tilgjengelig på nett.

Annonse