Nytt fra akademia

Hvordan få ungdom til å velge en sunn og aktiv livsstil?

14.5 2018 15:31

colourbox18019815.jpg

CO-CREATE er et europeisk samarbeid som har som mål å redusere overvekt og fedme hos ungdom.

Fedme er et økende samfunnsproblem som ikke lar seg løse i en håndvending. De som legger om livsstilen må være tilstrekkelig motivert, og de må være det over tid. Da gjelder det å treffe sitt publikum.

EU-prosjektet CO-CREATE, og Nanna Lien ved Institutt for medisinske basalfag, er på saken.

CO-CREATE er et europeisk samarbeid som har som mål å redusere overvekt og fedme hos ungdom.

At prosjektet sikter seg inn på ungdom, er ingen tilfeldighet. De er i ferd med å utvikle egen selvstendighet og er ikke for fastgrodd i egne rutiner ennå. De vil dessuten utgjøre neste generasjon med voksne og kan ta med seg nye vaner til kommende generasjoner.

Prosjektet skal engasjere ungdom og ungdomsorganisasjoner i å skape politikk som kan redusere overvekt hos jevnaldrende.

Annonse