Nytt fra akademia

Hvordan takler barn overgangen til ungdomsskolen?

2.5 2018 15:04

colourbox1920173.jpg

Overgangen fra barneskole til ungdomsskole kan være tøff for mange. Forskere skal følge barn i denne overgangen for å se hva som påvirker trivselen, utviklingen og læringen deres.

Prosjektet Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescene ble nylig tildelt 12 millioner. Forskerne skal følge barna som tidligere har deltatt i prosjektet Barns sosiale utvikling.

Dette prosjektet ble startet opp i 2006 i regi av NUBU. Studien følger barns individuelle sosiale utvikling fra de er seks måneder gamle. Hensikten er å finne fram til ny kunnskap om hva som har betydning for barns trivsel, utvikling og læring i dagens Norge.

Barna i prosjektet går nå i 4., 5., og 6. klasse. Med den nye bevilgningen fra Forskningsrådet får forskerne nå mulighet til å dekke overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.

− Vi har et sterkt ønske om å kunne følge barna videre inn i denne viktige og av og til vanskelige, ungdomstiden. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi har fått innvilget midler til å finansiere videre datainnsamling og til å arbeide med analyser av det rike datamaterialet, sier Ane Nærde, prosjektleder for Barns sosiale utvikling og for dette siste prosjektet.