Nytt fra akademia

Ny norsk satellitt skal fange opp radarsignaler

12.1 2018 08:47

norsat-1-i-bane_full_site.jpg

Illustrasjon av mikrosatellitten NorSat-1 i bane

Utviklingen av en satellitt med radardetektor er i gang. Skipsovervåkingen i Norge styrkes betraktelig når NorSat-3 er i bane.

NorSat-3 er en ny mikrosatellitt i NorSat-serien. Den har i likhet med sine forgjengere NorSat-1 og -2 en AIS-mottaker om bord for å fange opp antikollisjonssignaler fra skip. Men NorSat-3 går lenger enn sine forgjengere ved at den også har med en eksperimentell navigasjonsradardetektor (NRD).

Den skal i første rekke teste og demonstrere teknologien, men vil også bidra til et bedre maritimt trafikkbilde innen 2020.

Annonse