USA bruker fortsatt desidert mest penger på forsvar i verden. Bildet viser hangarskipet Carl Vinson som er på vei mot Koreahalvøya som følge av den spente stemningen mellom USA og Nord-Korea.

Verdens forsvarsutgifter øker

De globale forsvarsutgiftene økte med 0,4 prosent i 2016. Likevel ligger flere NATO-land bak alliansens mål. 

24.4 2017 09:42

Stormaktene USA, Kina og Russland rustet alle opp forsvaret sitt i løpet av året, ifølge en ny rapport fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Russland økte forsvarsutgiftene sine med 5,9 prosent, til om lag 600 milliarder kroner, mens Kina hadde en økning på 5,4 prosent og brukte i løpet av året rundt 1864 milliarder kroner på forsvaret. USA er fortsatt landet som bruker desidert mest og hadde utgifter på rundt 5300 milliarder kroner i 2016, en oppgang på 1,7 prosent fra året før.

Den globale økningen i forsvarsutgiftene kommer til tross for at antallet pågående væpnede konflikter faller over hele verden, med unntak av i Nord-Afrika.

Når ikke NATO-mål

Ifølge SIPRI står de store landene for størstedelen av verdens forsvarsutgifter, noe som kan gi grobunn for diplomatiske gnisninger. Forsvarsalliansen NATO har lenge krevet at de 27 medlemslandene må oppfylle forpliktelsen om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret. Den nye rapporten viser at det kun er USA, Estland, Frankrike og Hellas som når dette målet.

USAs president Donald Trump har gjort det klart at han ikke lenger kommer til å akseptere skjevheten, og dette var ett av de viktigste temaene under møtet med NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg tidligere i måneden.

– Trump er ekstremt opptatt av byrdefordelingen i NATO, og det er til å forstå. USA har forsvarsutgifter som er mer enn dobbelt så store som Europas forsvarsutgifter, på tross av at nasjonalproduktene er omtrent de samme, sa Stoltenberg til NTB etter møtet i Det hvite hus.

14 619 milliarder kroner

Ifølge SIPRIS oversikt ligger Tyskland, Belgia, Danmark, Nederland og Spania lengst bak NATOS 2-prosentsmål. Tyskland brukte 1,2 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret i fjor.

Norge ligger i dag på snaut 1,6 prosent. Under Høyre-landsmøtet i mars gikk partiet inn for et kompromissforslag om at 2-prosentsmålet skal nås innen 2024.

SIPRI beregner at verdens totale forsvarsforbruk i 2016 var på 14 619 milliarder kroner.

Annonse

Emneord

Annonse

Annonse