Kultur

Sjeldent har en «th»-lyd skapt så mye debatt.

Frykten for myndighetene er ikke den eneste grunnen til at etiopiske journalister lar være å rapportere om konflikter.

Engstelige europeere tyr til sosiale medier når terroren rammer. Men nordmennene er blant de som skiller seg ut som mindre redde.

Han var en av verdens mest kjente forskere og er i forskerkretser mest kjent for å blande relativitetsteori og kvantemekanikk. Men noen nobelpris vant han aldri.

Det oppstår identietskriser som ikke handler om etnisitet, nasjon eller religion, men som handler om at folk ikke kjenner igjen sine egne hjemsteder, ifølge Thomas Hylland Eriksen.