Medisiner

Haukeland universitetssykehus starter i disse dager en studie på stamcelle-behandling av norske MS-pasienter. De trenger fortsatt deltakere til studien fra hele landet.

Andel personer som har fått antibiotika på resept i Norge, er redusert med 20 prosent siden 2012, viser nye tall fra Reseptregisteret.

Personer med bipolar sykdom som behandles med litium har minst risiko for å bli innlagt på sykehus, viser ny studie.

Det har ikke blitt flere amerikanske tenåringer som røyker marihuana der det er lovlig til medisinsk bruk.

En ny undersøkelse tyder på at gravide kan bruke noen typer antidepressive medisiner tidlig og midtveis i svangerskapet, men ikke mot slutten.