Miljø

Bakgrunn:

Terje Berntsen omsetter natur til matematikk, noko han og andre klimaforskarar brukar det meste av tida si til.

Forskeren forteller:

Vår forskning viser at det har skjedd betydelige endringer i bunnfaunaen de siste tiårene i Sørfjorden, Byfjorden og Raunefjorden. Miljøendringene har skjedd gradvis og har ikke blitt fanget opp av tidligere undersøkelser.

Fleire stader i Noreg har taskekrabbe høgt innhald av det giftige tungmetallet kadmium. Ved å behandle den avliva krabben rett, kan ein hindre at brorparten av tungmetallet kjem over i klokjøtet.

Fra Norut

Hvor i byen er det mest luftforurensing? Bybussene i Tromsø kan gi svar.

Det oppstår identietskriser som ikke handler om etnisitet, nasjon eller religion, men som handler om at folk ikke kjenner igjen sine egne hjemsteder, ifølge Thomas Hylland Eriksen.