Miljø

Slik tilpasser vi oss en fremtid med mindre snø og is.

Vedfyringen går litt ned her i landet, og samtidig har bruken av mer miljøvennlige ovner økt kraftig.

Peter Eklöv mister 3,3 millioner svenske kroner i forskningsstøtte og får ikke søke om mer penger før i slutten av 2019. 

Fra NIBIO

Elvemuslingen sliter på grunn av overfiske og urbanisering. Nå viser en ny studie at klimaendringer også kan skape trøbbel for muslingene.

I et forsøk på å være objektiv er sjansen større for at journalister blir talerør for enkelte interessegrupper, mener masterstudent.