Miljø

Utslippene av KFK-gassene har bare gått ned siden 1989, men nå har det dukket opp et nytt, ukjent utslipp.

– Det nytter ikke bare å pugge og drive tavleundervisning. Elevene må kunne se problemstillingene fra flere sider, sier forsker.

Forskere har kartlagt den fulle drivhusgasskostnaden ved å dra på ferie, og tallene er mye høyere enn fryktet.

Isprøver fra Grønland inneholder spor etter den gigantiske romerske metallindustrien.

Aldri i nyere tid er det skutt så mange ulver lovlig i Norge som under lisensjakta sist vinter. Hvorfor er det likevel så mye ulv?