Mobbing

Forskere har undersøkt hvilke tiltak som fungerer best mot mobbing. Her gir de sine råd til lærere og foreldre. 

Men noen av barna blir mobbet og flere gruer seg til å gå på skolen, viser en ny undersøkelse om hvordan barn har det i to av Norges rikeste kommuner.

Ungdom mellom 13 og 19 år som har opplevd mobbing, ensomhet, angst og depresjon har opp til fire ganger høyere risiko for alvorlig selvskading senere i livet, sammenlignet med andre ungdommer.

nye tall om mobbing i skolen

Utdanningsdirektoratet offentliggjorde torsdag nye tall for mobbing i norske skoler.  – Det er verken vitenskapelig korrekt eller etisk forsvarlig å publisere denne statistikken, mener mobbeforsker Dan Olweus.