Musikk

Musikkterapi reduserer symptomer på angst og depresjon hos personer med demens, viser en gjennomgang av flere studier.

Korsangere som forsker på korsang, bedriftseier som forsker på egen bedrift. Hvor nær kan forskere være sitt forskningsfelt uten at det blir et problem?

Professor og komponist ved Norges musikkhøgskole mener dette er et ukomfortabelt spørsmål, men at vi likevel må stille det.

Anerkjennelse er ekstra viktig for alle som er i sårbare situasjoner, mener professor i musikkterapi. Hun mener vi kan bruke musikk til å anerkjenne: Å lytte til hverandres musikk og bidra til at folk føler seg sett.

Den tyske orkesterleiaren Wilhelm Furtwängler var ein omstridt figur. Men sjølv om han blei nytta som eit verktøy for naziregimet, lukkast han med å få fram musikkens venleik som ei kraft for det gode, meiner forskar.