Naturressursforvaltning

Aldri i nyere tid er det skutt så mange ulver lovlig i Norge som under lisensjakta sist vinter. Hvorfor er det likevel så mye ulv?

– Sverige bør se til den norske reindriftsloven, anbefaler forsker. Den svenske reindriftsloven er nemlig ikke tilpasset den samiske siida-tradisjonen, men tar utgangspunkt i kooperativdrift inspirert av gamle Sovjetunionen.

Nær koralløya Minamitori i Stillehavet skal japanske forskere ha funnet nesten uendelige mengder av metaller som er helt nødvendig for å lage alt fra mobiltelefoner til moderne biler.