Ny

Sykdommer som malaria og tuberkulose står for over 12 prosent av verdens sykdomsbyrde. Likevel brukes bare 1 prosent av pengene til helseforskning på slike forsømte sykdommer.

Og det er ikke fordi kuene blir større enn elefantene.

Innholdet i gamle doer setter forskere på sporet av det nordeuropeere spiste for 300–1000 år siden.

Uansett hvilken bakgrunn og yrke de hadde, følte de tidligere kreftsyke at de startet for tidlig på jobb etter endt behandling.

Det hittil mest omfattende forsøket på såkalt borgerlønn stanses når prøveprosjektet er over. – Ikke overraskende, mener norsk samfunnsforsker.