Økonomi

Personer som bare har høye kapitalinntekter er fortsatt aller rikest i Norge. Men toppsjefer og andre med høye lønnsinntekter, får også stadig mer kapitalinntekter. 

Hvis den norske modellen med blant annet en EØS-lignende løsning skal fungere for England, må de engelske politikerne klare å se forbi de politiske skillelinjene, mener forsker.

 

 

Ikke overraskende vil et varmere klima i Norge minske behovet for oppvarming og dermed elektrisitetsbehovet. For resten av Europa er ikke sluttresultatet like opplagt.

Australske forskere har sett på samfunnskostnadene av dårlig søvn.

Byene skal vokse, investeringene skal øke og forbruket skal opp – samtidig skal klimautslippene ned. Er idéen om en grønt voksende økonomi for god til å være sann?