Om forskning

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) oppfyller alle krav til å bli universitet, konkluderer den sakkyndige komiteen som har vurdert høyskolens søknad.

OsloMet har brukt over 1 million i forbindelse med ny visuell profil, ifølge Universitas. I tillegg skal de bruke 5 millioner på å skifte ut skilt.

Forsker mener det kan være positivt for barn, under de rette omstendigheter, å få fortalt om tidligere traumatiske hendelser i forskningsintervjuer.