Organisasjonspsykologi

Om du opplever at noen bruker banneord, kan du ha som utgangspunkt at de er ærligere enn andre. 

- Misunnelse blant medarbeidere kan ødelegge arbeidsmiljø og produktivitet, sier professor. Han mener dynamikken mellom kollegaer minner om den mellom søsken.

psykologi

Latskap er trolig ingen iboende egenskap. Både latskap og utålmodighet kan «smitte» sosialt. Og forsiktige personer kan få risikovillige råtasser til å moderere seg.  

Hvordan få ansatte til å gjøre sitt aller beste? Forskere har funnet svar: − La medarbeiderne selv bestemme hvordan oppgavene skal løses.

Om du er ansatt i det offentlige eller det private har ikke så mye å si for sykefraværet ditt. Det handler mer om hvem du er og hvilke arbeidsoppgaver du har.