Overvekt

Verdens største fordøyelseskonferanse

Flere nye studier peker mot at fedme skyldes mer enn et større tilbud av fristende mat.

Gravide bør passe på vekta, mener forskere. Overvekt eller fedme under svangerskapet fører til at barna fødes med svakere hjerter.

Fedme og overvekt øker globalt, også i Norge, og viser seg å være en større årsak til kreft enn man tidligere har trodd, viser en ny internasjonal rapport.

Tre ulike forskergrupper blåser nytt liv inn i det såkalte fedmeparadokset. De har funnet ut at mennesker med overvekt eller fedme oftere overlever infeksjoner enn normalvektige.

Innen 2045 vil nesten en firedel av verdens befolkning være ekstremt overvektig, en økning på over 50 prosent, ifølge en ny studie.