Planeter

Astronomer har observert en klynge av dverggalaksene som går i bane i samme retning rundt en større galakse. Ifølge de beste modellene for universet burde de ikke oppføre seg slik.  

Citizen science – vitenskap utført av folk flest – har avslørt et planetsystem med fem, kanskje seks, hittil ukjente planeter.

Planet er på størrelse med jorden, har en passende temperatur og kan holde på atmosfæren sin – noe som er nødvendig for liv.

Tykke lag av ren is ligger like under overflaten. De kan bli svært viktige for framtidas marsboere.

Det er trolig sand-laviner, ikke flytende vann, som skaper striper i skråningene på den røde planeten, har forskere nå funnet ut. Uten flytende vann daler sannsynligheten for liv.