Skribent

Beate Hoddevik

At hannlaks blir tidlig kjønnsmoden er et problem både for oppdrettsfisken og -næringen. Nå har forskere funnet hvilke celler som bremser kjønnsmodningen.

I forsøk der sjøaure har blitt utsett for to virus som forårsakar mykje sjukdom i oppdrettslaks, viser resultata at sjøauren truleg toler desse virusa betre enn det laks gjer.

Nå kan forskerne se hvor mye rømt oppdrettslaks påvirker egenskapene til de ville laksebestandene.

Ferskvannsfossen fjerner flere lus enn de vanlige metodene og er i tillegg skånsom mot fisken.

I perioder med mye lus drar ørreten oftere fra sjøen og tilbake til elven sin, trolig for å avluse seg. Da får den ikke spist nok og vokser mindre.