Skribent

Berit Ellingsen

Det kan lære oss om hvordan strømmene i havet påvirker klimaet på jorda.

Data fra satelitter sammen med maskinlæring kan hjelpe til med å holde styr på drikkevann når det er tørke og vannmangel.

Forskningssatellitt viser at flere av breene i Patagonia har krympet de siste seks årene.

Romteleskopet Gaia skanner Melkeveien for å lære hvordan stjerner og galakser dannes og utvikles.

Det begynner å bli så mye romsøppel at vi snart må sende opp spesielle søppelryddingsferder. Forskere sliter med å beregne hvor og når romsøppelet vil falle ned på jorda.