Skribent

Britt Kristin Ese

– Slike søksmål har vunne fram i andre land, seier forskar. Ho meiner me kan vente oss fleire slike søksmål i Noreg.

Ei nyleg publisert studie syner at det er ingen negative følgjer for immunforsvaret ved å ta årlege vaksinar.

Barn av rusavhengige eller sjuke foreldre blir ofte oversett av foreldrene sine fastlegar. Men desse legane har gode moglegheiter for å hjelpe, syner ei ny doktorgrad frå UiB.

Gamle dokument frå 800-talet syner store endringar i når kirsebærtrea i Kyoto blomstrar. - Ingen naturleg klimavariasjon, seier norsk klimaforskar.