Skribent

Helene Lindqvist

Ønsker du å gjøre karriere i akademia, kan du antakelig ikke ta deg råd til å skaffe deg erfaring fra næringslivet i tillegg.

Ved å fjerne og kopiere dokumenter fra direktørens kontor har varsleren brutt loven. Direktøren får også kritikk.

varslersak ved naturhistorisk museum:

Varsling er et felt fullt av gråsoner og vanskelige grenseoppganger, beskriver varslerforsker Sissel Trygstad. Det er lurt å sette seg inn i varslingsrutinene.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning har kuttet henvisninger til «begge kjønn» og «hun/han» fra vedtektene. – Det handler om å vise respekt for et større kjønnsmangfold, forklarer styreleder Kari Solbrække.

– Det er lagt mye vekt på feil varsleren har gjort, sier Parat-leder Asle Fredriksen. Han er svært lite fornøyd med UiOs håndtering av varslersaken på Naturhistorisk museum.