Skribent

Hilde Hartmann Holsten

I et forsøk på å være objektiv er sjansen større for at journalister blir talerør for enkelte interessegrupper, mener masterstudent.

I klimasøksmålet ble økonomer kalt inn som eksperter. De skulle vurdere hvor mye oljeboringen ville koste samfunnet vårt. Men går det egentlig an å sette en prislapp på natur og miljø?

Norge ga mer penger til krisehåndtering da den norske kvinnen ble ebola-smittet. Men det første ikke nødvendigvis til bedre hjelp, ifølge masterstudent.

Kina er nå verdens største produsent og forbruker av biler. Byene sliter med høy luftforurensning og tåke. 

India har vært prakteksempelet på frihet og demokrati i over seksti år. Så hvorfor er ikke landet i stand til å mette sine fattige innbyggere?