Skribent

Hilde Hartmann Holsten

Vi bruker internett til å pleie forholdet til de vi kjenner. Det gjør oss mindre ensomme.

I et forsøk på å være objektiv er sjansen større for at journalister blir talerør for enkelte interessegrupper, mener masterstudent.

I klimasøksmålet ble økonomer kalt inn som eksperter. De skulle vurdere hvor mye oljeboringen ville koste samfunnet vårt. Men går det egentlig an å sette en prislapp på natur og miljø?

Norge ga mer penger til krisehåndtering da den norske kvinnen ble ebola-smittet. Men det første ikke nødvendigvis til bedre hjelp, ifølge masterstudent.

Kina er nå verdens største produsent og forbruker av biler. Byene sliter med høy luftforurensning og tåke.