Skribent

Hilde Kristin Strand

Sektoren sa nei, men Stortinget sa ja: I alle undervisningssituasjonar vert det no forbode med plagg som dekkar andletet.

Flere tidligere ansatte beskriver en fryktkultur i NSD. Administrerende direktørs lederstil skal være mye av årsaken til dette.

Både i 1996 og i 2007 ba likestillingskomiteen om at seksuell trakassering ved UiB skulle kartleggast. No er håpet at det kan skje i 2018.

Statssekretær Rebekka Borsch mener det er viktigere enn noen gang at universitetene lærer unge mennesker å tenke kritisk og være åpen for andres meninger.

Universitetsstyret var ikkje nøgde med verken prosess eller innhald i saka om nasjonal universitetsavis.