Skribent

Ingrid Spilde

En ny medisin ser ut til å ha en liten virkning på sekundær progressiv MS, en form av multippel sklerose som hittil ikke har latt seg behandle.

Forbruket falt merkbart bare uker etter at Philadelphia innførte avgifter på leskedrikker.

Er det best å sette opp fuglekassa i sola eller i skyggen? Svenske forskere har testet hvordan det går med fugleungene i ulike temperaturer.

Kanskje er det mindre forskjell på planter og mennesker enn vi tror?

I 2017 oppdaget forskere at gen-redigering ga tusenvis av uventede mutasjoner. Nå er den mye omdiskuterte CRISPR-studien trukket tilbake.