Skribent

Lise Brix

Knokler fra middelalderen er så godt bevart at forskere kan finne DNA fra både mennesker og bakterier. Det gir ny kunnskap om en av middelalderens verste plager: spedalskhet.

Danske forskere har analysert kalsiuminnholdet i 26 små steiner fra verdensrommet. Funnene kan ha betydning for forståelsen av solsystemets historie.

Forskere er dypt uenige om hvorvidt et nytt legemiddel kan gjøre immunforsvaret i stand til å knekke en veldig aggressiv form for hjernekreft.

vitenskapshistorie

For 70 år siden fant en dansk lege hundrevis av skjeletter på en gård. Knoklene ble kimen til et internasjonalt forskningsgjennombrudd.

Forskere er et skritt nærmere visjonen om å dyrke menneskeorganer i dyr.