Skribent

Lise Brix

Forskere er dypt uenige om hvorvidt et nytt legemiddel kan gjøre immunforsvaret i stand til å knekke en veldig aggressiv form for hjernekreft.

vitenskapshistorie

For 70 år siden fant en dansk lege hundrevis av skjeletter på en gård. Knoklene ble kimen til et internasjonalt forskningsgjennombrudd.

Forskere er et skritt nærmere visjonen om å dyrke menneskeorganer i dyr.

Citizen science – vitenskap utført av folk flest – har avslørt et planetsystem med fem, kanskje seks, hittil ukjente planeter.

Spør en forsker:

«Det er jo bare statisk elektrisitet», tenker du kanskje. Men det kleber seg mer mystikk til fenomenet.