Skribent

Silje Pileberg

Éin av tjue freestyle- og snøbrett-køyrarar på toppnivå får ein hovudskade i løpet av sesongen. – Det kan sjå ut til at hopping og triks er meir risikabelt enn høg fart åleine, seier forskar.

På 1970- og 80-tallet presenterte norske media kristendom som en streng og konservativ religion. I dag har islam overtatt plassen.

Svaret kan blant annet ligge i mer ømfintlige luftveier.

Bakgrunn:

Vi er nå inne i feminismens fjerde bølge. 

Frykta for trolldom og hekseri blei eit så stort problem at born blei sett til å starte ein kristen vekking. Så skjedde to drap på øya.