Psykiske lidelser

Personer med bipolar sykdom som behandles med litium har minst risiko for å bli innlagt på sykehus, viser ny studie.

I boken «Følelser til å bli sprø av» forteller norske ungdommer med psykiske lidelser om hva som har hjulpet dem, mens fagfolk forklarer lidelsene på en enkel måte. Nå er den kåret til beste fagbok for barn og ungdom.

En ny undersøkelse tyder på at gravide kan bruke noen typer antidepressive medisiner tidlig og midtveis i svangerskapet, men ikke mot slutten. 

Deprimerte foreldre sliter med barneoppdragelsen. – Det er på tide at vi retter mer oppmerksomhet mot familiens nettverk når mor eller far sliter, mener norsk forsker. 

Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier.