Psykiske lidelser

– En psykolog som klarer å hjelpe en pasient til å bli mindre fastlåst i grubling og bekymring under en terapitime, kan regne med at angsten reduseres til neste gang de møtes, sier forsker.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Forskere mener å kunne påvise at hormonbehandling kan forebygge lette depresjoner blant kvinner i overgangsalderen. Norsk gynekolog synes studien er interessant. – Det støtter det vi opplever i klinikken. 

Musikkterapi reduserer symptomer på angst og depresjon hos personer med demens, viser en gjennomgang av flere studier.

Sammenlignet med voksne menn med ADHD hadde kvinnene høyere risiko for angst og depresjon, viser ny studie.