Romfart

Tykke lag av ren is ligger like under overflaten. De kan bli svært viktige for framtidas marsboere.

En kinesisk romstasjon på 8,5 tonn vil i løpet av de kommende ukene styrte mot jorda, men ingen vet hvor den vil krasje.

Romfartsåret 2017

Konkurranse og samarbeid skal bringe folk til nye kloder.

Bygger forsøksanlegg for motoren i Colorado.