Romforskning

Trump-administrasjonen vil ha NASA ut av den internasjonale romstasjonen innen 2025, og vil at stasjonen skal drives privat.

Astronomer har observert en klynge av dverggalaksene som går i bane i samme retning rundt en større galakse. Ifølge de beste modellene for universet burde de ikke oppføre seg slik.  

Romteleskopet James Webb skal brukes til å studere planeter rundt andre stjerner, sorte hull og fjerne galakser.

Både forskere og romfarere vil vite hva som får planter til å vokse best i rommet. På den internasjonale romstasjonen styres planteforsøk av forskere i Norge.

Forskeren forteller:

En norsk romforskningsstasjon etableres nå i Antarktis. Det første instrumentet, spesiallaget for å tåle vind opp mot 300 kilometer i timen, er satt i drift.