Samferdsel

Prototyp kan være på vingene seint i 2018 og fly passasjerer i 2021.

Du lærer av dine feil, heter det. Men vi blir ikke mer forsiktige av nestenulykker.