Samfunn

En musikkprofessor ved Universitetet i Stavanger har sagt opp etter at det har kommet varsler fra 13 tidligere studenter om upassende oppførsel.

Forskere har undersøkt 70 år med meningsmålinger fra over 40 land

Frykten for myndighetene er ikke den eneste grunnen til at etiopiske journalister lar være å rapportere om konflikter.