Samfunn

Folk som er fysisk aktive på fritida har bedre helse enn de lite aktive. Men når det gjelder aktivitet på jobben, kan det se ut som om sammenhengen er stikk motsatt, mener en gruppe forskere.

Pioner og milliardær Elon Musk er overbevist om at vi lever i en datasimulering. Men gjør vi det?

– Det nytter ikke bare å pugge og drive tavleundervisning. Elevene må kunne se problemstillingene fra flere sider, sier forsker.