Samfunnsgeografi

Skal vi ha tilgang på god kaffi i framtida, må kaffidrikkarar spørje seg kva kaffien betyr for dei og kva dei er villige til å betale, meiner forskar.

Det er nå over 200 000 offisielle arbeidsinnvandrere i Norge. Men antallet nye arbeidsinnvandrere ble halvert i 2016 sammenlignet med toppåret 2011.

I motsetning til norsketniske barn, som flytter bort fra nabolag med mange innvandrere, til tross for at de vokste opp der.