Skole og utdanning

De fleste norske undervisere sier seg fornøyde med kvaliteten på studieprogrammet de underviser i, viser Nokuts første underviserundersøkelse.

Barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen, viser en ny forskningsstudie.