Sosiologi

Et talentprogram lærer kvinner med innvandrerbakgrunn å selge seg selv som attraktive arbeidstakere, men forskere er bekymret for at de vil bebreide seg selv om de ikke får jobb etterpå.

Mens menn jobber lange dager, drar kvinnene fordeler av høy utdanning når de skal stige i gradene som leder.

Ungdom flest foretrekker foreldre som er ivrige tilskuere som oppmuntrer dem til å delta i idrett, fremfor passive foreldre som ikke er så engasjert. Det viser studie av 15-åringer.