Språk

Sjeldent har en «th»-lyd skapt så mye debatt.

Ny forskning viser at hunden din ikke bare kan forstå måten du sier ting på. Den kan også forstå selve ordene. Oppdagelsen gir ny innsikt i kommunikasjon mellom menneske og hund samt vår felles fortid, sier forsker.

Seks av de ti mest populære guttenavnene i 2017 var navn fra Bibelen, men stadig færre barn blir døpt, viser statistikk fra SSB.

De voksne legger ofte lista for lavt for barn uten talespråk.