Forskeren forteller

Forskeren forteller:

Vår forskning viser at det har skjedd betydelige endringer i bunnfaunaen de siste tiårene i Sørfjorden, Byfjorden og Raunefjorden. Miljøendringene har skjedd gradvis og har ikke blitt fanget opp av tidligere undersøkelser.

Forskeren forteller:

 Selv om norske innvandrere tilpasser seg godt til det norske samfunnet, så er deres ønsker om barnas kjønn i tråd med dem man finner i opprinnelseslandet.

Forskeren forteller:

Gatekunst har blitt en av de mest populære kunstneriske bevegelsene, og den som er nærmest samfunnet, men formalisering og kommersialisering skaper utfordringer.

Forskeren forteller:

Pasienter og forskere skal jobbe sammen for å gjøre demensforskningen mer relevant og nyttig for pasienter, pårørende, helsepersonell og samfunn.

Forskeren forteller:

Kan hjelpe oss med alt fra datalagring til medisinske inngrep.