Spør en forsker

Spør en forsker:

Vi bor i et univers med massevis av materie og stort sett ikke noe antimaterie. To lesere vil vite hva antimaterie egentlig er for noe.

Spør en forsker:

Løpet er kjørt for voksne øyne, men det er viktig at barn kommer seg utendørs, forteller øyeleger.

Spør en forsker:

En leser vil vite om vi kan bygge opp vår egen planet når vi ikke lenger kan bo på jorden. Vi spør to romforskere.

Spør en forsker:

Alle som selv har født kan fortelle en historie om hvor lenge fødselen deres varte. Men hva sier vitenskapen?

Spør en forsker:

Mennesker bryter sammen uten søvn, men hva med insektene?