Vaksiner

Med gjentatte vaksiner ble færre spanske eldre alvorlig syke av influensa. Det er best å ta vaksinen hvert år for å unngå dødsfall, mener forskere.

Folkehelseinstituttet er ikke veldig bekymret for meslingutbrudd i Norge, men oppfordrer arbeidsgivere i helsesektoren til å tilby sine ansatte meslingvaksine.

Forskere frykter at dårlig kommunikasjon kan hindre vaksinering av barn i Afrikas mest folkerike land.

Flere tar influensavaksine nå enn for tre år siden. Den største økningen er blant eldre.

Stor studie av danske og svenske kvinner viser ingen sammenheng mellom HPV-vaksine og 44 sykdommer.