Forskningens historie

Den frie viljen til mer enn 100 000 mennesker bekreftet at Albert Einstein tok feil og at Niels Bohr hadde rett.

Han var en av verdens mest kjente forskere og er i forskerkretser mest kjent for å blande relativitetsteori og kvantemekanikk. Men noen nobelpris vant han aldri.

Fra NTNU
Bakgrunn:

Biskopen kjempet for naturvitenskap i Norge. I år er det 300 år siden Johan Ernst Gunnerus ble født. Samtidig er biblioteket som bærer hans navn 250 år.

Knud Leem ble utnevnt som professor av danskekongen – lenge før Norge fikk sitt første universitet.

Tusenvis av dataspråk er blitt lagd de siste femti årene – men knapt noen så epokegjørende som norske Simula fra 1967.